top of page

FIN

HUOMATTAVAA HÄIRIÖTÄ ILMASTONMUUTOKSESTA

8.–10.6.2018

osana Kiasman URB18-festivaaliohjelmistoa

/ Act like we have a crisis

Re-imagine the public space /

“Esitysten järjestäminen yleisellä paikalla on kielletty, jos se on lainvastaista taikka siitä aiheutuu [--] huomattavaa häiriötä yleiselle järjestykselle.”

–Suomen järjestyslaki (530/1999 § 7)

 

Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta oli kolmipäiväinen kaupunkitapahtuma, jonka Ilmastokirkko-kollektiivi järjesti yhteistyössä tanssitaiteilija Samuli Nordbergin kanssa Helsingin ydinkeskustassa osana URB18-festivaalia. Tapahtumassa tutkittiin ilmastonmuutoksen ja julkisen kaupunkitilan suhdetta esittävän taiteen ja aktivismin keinoin. 

 

Ohjelma:

Perjantai 8.6. PUHU!

17.00 Avajaispuheenvuorot

lähtö Kiasman edestä

17.30 Lasten & nuorten puheenvuorot

Annantalo

18.15 Hengailua, musiikkia, open mic, 

Vanha kirkkopuisto

Avajaispuheenvuorojen aikana kuljemme yhdessä Kiasman edestä Annantalolle. Annantalolla pysähdymme kuuntelemaan ilmastonmuutoksen perijöitä, lapsia ja nuoria. Annantalolta siirrymme Vanhaan kirkkopuistoon (tuttavallisemmin Ruttopuisto), jossa vapaamuotoista hengailua, tutustumista, open mic, musiikkia ym. puistoilua!

 

Lauantai 9.6. KESKUSTELE!

12.00–16.00 Keskuskatu, eteläpääty

Kutsumme koolle koko kansan karnevalistisen ilmastokokouksen keskelle Helsinkiä. Uuden ajan torikokouksessa kansalaiset, tutkijat, päättäjät ja asiantuntijat keskustelevat ilmastonmuutoksesta tasavertaisina yksilöinä. Ei lavaa, ei paneelia, ei haastattelijoita. Kokeilevat keskustelutekniikat purkavat arkiroolit, ja pääsemme käymään todellista ilmastokeskustelua. Tehdään yhdessä vaikuttavaa suomalaista ilmastopolitiikkaa – anteeksi pyytelemättä, selittelemättä ja ratkaisukeskeisesti! Keskustelu-päivä on nelituntinen kokonaisuus, mutta keskusteluun voi liittyä missä vaiheessa tahansa.

 

Sunnuntai 10.6. TOIMI!

13.00–15.00

kokoontuminen Kansalaistorilla klo 13

Kokoonnutaan taiteelliseen mielenosoitukseen Kansalaistorille klo 13. Tarjolla on monenlaisia artivistisia strategioita käyttäviä katutilainterventioita (ilmastotempauksia), joihin voit osallistua tai joita voit jäädä seuraamaan. Voit myös keksiä oman katutilainterventiosi, ja toteutamme sen yhdessä! Toimi-päivässä tarkoituksena on horjuttaa kapitalistisen logiikan sanelemaa tapaa olla julkisessa tilassa ja ennenkaikkea ilmaista tahtotila vaikuttavampaan suomalaiseen ilmastopolitiikkaan. Toteutamme ilmastoaiheisia sosiaalisia koreografioita*, joiden kautta tutkimme ruumiillisesti ja sosiaalisesti julkisen kaupunkitilan ja ilmastonmuutoksen yhteyksiä.

 

Ilmastonmuutos edellyttää uusia tapoja toimia kaupunkitilassa ja ajatella tulevaisuutta!

 

*”Sosiaalisen koreografian ideana on saattaa liikkeelle yhteisössä ja kansalaisissa olevaa luovaa kapasiteettia. Sosiaalinen koreografi soveltaa taiteellista tietoaan, tuottaakseen erityisiä tilanteita, joissa kansalainen voi tavoittaa omia kykyjään ja joissa hän voi astua sisään eräänlaiseen rituaaliseen, liminaaliin tilaan, jossa aiemmin vallinnut logiikka ja se ”kuinka asiat ovat” voidaan unohtaa, muotoilla ja unelmoida uudelleen.” Tanssitaiteen tohtori Kirsi Monni, Sosiaalisen koreografian lähtökohtia -luento.

Tapahtuma on osa Ilmastokirkko-esitystaideprojektin pilottijaksoa. Projektissa ovat mukana näyttelijä ja esitystaiteilija Laura Marleena Halonen, dramaturgi Ronja Louhivuori, tuottaja Anu Räsänen. Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta-tapahtuma toteutetaan yhdessä tanssitaiteilija Samuli Nordbergin, Häiriköt-päämajan, Voima-lehden, Kiasma-teatterin ja Annantalon kanssa osana URB18-festivaaliohjelmistoa.

ENG

CONSIDERABLE DISTURBANCE ABOUT CLIMATE CHANGE

8.–10.6.2018

part of Kiasma URB18 festival program

/ Act like we have a crisis

 Reimagine the public space /

 

"It is prohibited to organize a performance in a public place,

if this performance violates the law or [--] causes considerable disturbance to public order." –Assembly Act (530/1999 § 7)

 

Considerable Disturbance about Climate Change was a three-day event organized by Ilmastokirkko in collaboration with Samuli Nordberg and URB18 festival. The event dealt with the relationship between climate crisis and public spaces, combining strategies of performance art and activism.

Program: 

 

Friday 8.6. TALK!

17.00 Opening speeches, Kiasma

17.30 Speeches by children and youth, Annantalo

18.15 Chill out, music (non-live), open mic (live) at a park, Vanha kirkkopuisto

During the opening speech we’ll walk together from Kiasma to Annantalo, where the inheritors of climate change speak. After that we’ll continue to Vanha kirkkopuisto (aka Ruttopuisto), where we hang out, get to know each other, have an open mic, listen to music etc.!

 

Saturday 9.6. DISCUSS!

12.00–16.00 Keskuskatu (southern)

On Saturday we meet at the very centre of Helsinki in a carnivalesque climate discussion, where the citizens, researchers and politicians discuss climate issues as equal individuals. No stage, no panel, no interviewers! Experimental discussion techniques wipe out the everyday roles, and the real discussion may begin. Let’s make effective Finnish climate politics together – with no apologies or excuses! You can come and go as you like, no need to stay for the whole 4 hour time!

 

Sunday 10.6. ACT!

13.00–16.00, Kansalaistori

Is it possible to change the world by a forward roll? Have you ever laid down in the middle of a street? What have you always wanted to do in public spaces, but have not dared? Let’s make it happen! On Sunday the event transforms the city centre into an artivistic playground. We’ll meet at Kansalaistori and start to plan and make spontaneous interventions in the streets! You don’t need to know or prepare anything for the day, just be there at one! Let’s make the city centre our common living room, playground, dance floor, what ever!

 

*

 

The event is a part of a performing arts pilot project called Ilmastokirkko (“The Climate Church”). The project is run by actor/performer Laura Marleena Halonen, dramaturge Ronja Louhivuori and producer Anu Räsänen. Considerable Disturbance About Climate Change event will be carried out jointly with dance artist Samuli Nordberg, Häiriköt-päämaja, Voima-lehti, Kiasma Theatre and Annantalo as a part of URB18 programme. The project is supported by Kone foundation and greensolar.fi

Ilmastonmuutos sanoiksi -työpaja

8.6.2018

 

Lapsille ja nuorille suunnattu Ilmastonmuutos sanoiksi järjestettiin osana Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta -tapahtumaa yhdessä Annantalon kanssa. Työpajan osallistujat kirjoittivat ja esittivät omat ilmastopuheenvuoronsa URB18-festivaaliyleisölle HHI-tapahtuman ensimmäisenä päivänä.

 

Alakoululaisille suunnattua ryhmää ohjasivat Teatterikorkeakoulun dramaturgian opiskelija Eeva Halonen sekä näyttelijä Jonnakaisa Risto, ja yläkouluikäisten työpajaa näyttelijä ja spoken word -artisti Pietu Wikström ja dramaturgi-näytelmäkirjailija Ella Kähärä.

“Climate words” workshop

8.6.2018

 

“Climate words” workshop was organized as part of the Considerable Disturbance about Climate Change event in collaboration with Annantalo. Participants of the workshop wrote and performed their own climate speeches to URB18 festival audience on the first day of CDaCC event.

 

Workshop for children was led by dramaturgy student Eeva Halonen and actor Jonnakaisa Risto, and workshop for youth by actor and spoken word artist Pietu Wikström and dramaturge-playwright Ella Kähärä.

bottom of page